favera naixent al nostre hort

altres venen, nosaltres cultivem

el meu pare amb la nostra gossa als inicis de la nostra empresa

Som la família Tomàs i Sabaté, vivim des de fa 40 anys als peus de la muntanya, tot i que la família Sabaté ha tingut una relació molt llarga amb la muntanya. Des de fa un temps hem lluitat per recuperar els nostres camps per a produir qualitat respectant el nostre entorn.

Volem preservar i recuperar les nostres tradicions familiars, diverses però que aporten cadascuna el seu gra de sorra. Tanmateix cal compaginar aquest respecte a la tradició amb un futur millor.