favera naixent al nostre hort

altres venen, nosaltres cultivem

Per mitjà d’aquesta web no es recullen dades de tipus personal de las persones usuàries sense el seu coneixement ni es cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir-li un millor servei i de facilitar el seu us, s’analitzen el nombre de pàgines citades, el nombre de visites, l’activitat de les persones visitants i la freqüència d’us. A aquests efectes L’Hort de Montserrat, SL empra la informació estadística el·laborada pel proveïdor de serveis d’internet.

No emprem Cookies per recollir informació personal de les persones usuàries ni registrem les IP d’accés. Únicament emprem cookies pròpies, de sessió i amb finalitat tècnica (les que permeten la navegació pel lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi ha a la pàgina web).

Responsable del tractament de dades

Identitat: L’Hort de Montserrat, SL – NIF: B42926154 

Direcció postal: Carrer les Agulles nº 24 Collbató (Barcelona) 08293

telèfon: 635063614 – Correu electrònic: info@hortdemontserrat.cat

Cookies

Les dades recollides per les galetes tenen una finalitat estadística i tècnica pel correcte funcionament de la web. En cap cas s’empraran per enviar-vos publicitat ni contactar-vos sense la vostra aprovació expressa.

Dret de les persones interessades

Usted tiene derecho a obtener información sobre si en L’Hort de Montserrat, SL estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante L’Hort de Montserrat, SL, Carrer les Agulles nº 24 Collbató (Barcelona) 08293 o en la dirección de correo electrónico info@hortdemontserrat.cat, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o a la pàgina següent:

imatge d'una amanida variada de productes de temporada amb el text "volem Saber com ajudar-te" al costat

política de privacitat i cookies